Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne

-
Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne
W ramach działań prewencyjnych w walce z koronawirusem zamknięte zostały szkoły, przedszkola i żłobki w całym kraju. Jest to niemały problem dla pracujących rodziców, którzy błyskawicznie muszą zapewnić opiekę dla swoich dzieci. Co mogą zrobić rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom? Jakie świadczenia przysługują osobom pracującym, które muszą poddać się kwarantannie?

  1. Zasiłek opiekuńczy na dziecko w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły - komu przysługuje?
  2. Koronawirus - jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?
  3. Koronawirus - inne świadczenia pieniężne dla pracownikówZasiłek opiekuńczy na dziecko w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły - komu przysługuje?


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom pracującym na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Sprawdź, jak go uzyskać.

Dzięki tzw. specustawie w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Artykuł 4 specustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mówi nam, że:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.


Powyższy przepis oznacza, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

Uwaga! Aktualizacja:
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony nie tylko do 3 maja, ale aż do 24 maja czyli na okres, w którym zamknięte są szkoły, żłobki i przedszkola. 29 kwietnia do Sejmu trafiła stosowna poprawka zapisu w specustawie.

-> kolejne okresy obowiązywania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 w związku z przedłużanym zamknięciem placówek oświatowych w wyniku pandemii koronawirusa:
- od 12.03 do 25.03
- od 26.03 do 08.04
- od 09.04 do 22.04
- 23.04 do 03.05

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Reasumując, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).


Koronawirus - jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?


Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego od lekarza – wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, druk dostępny jest do pobrania na stronie ZUS-u.

Wzór do pobrania: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Oświadczenie zasiłek opiekuńczy


W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym - ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych.


Koronawirus - inne świadczenia pieniężne dla pracownikówJeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję (może to się odbyć w obecnych warunkach telefonicznie) o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny (nie jest potrzebne wydanie e-zla).

Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy - 80 % wynagrodzenia.

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.


Przeczytaj także:
Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV) - objawy, jak można się zarazić, zapobieganie
FILM - To musisz wiedzieć o koronawirusie!
Kwarantanna domowa - co to znaczy?
Koronawirus - jak uchronić babcię i dziadka
Jak chronić dziecko przed koronawirusem?
Koronawirus - jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk?
Stan epidemii - co oznacza?

Jak otrzymać zasiłek w związku z koronawirusem

Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne - dodano: 2020-03-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.