ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Kwarantanna domowa - co to znaczy?

-
Kwarantanna domowa - co to znaczy?
Kwarantanna domowa, to środek zapobiegawczy stosowany w przypadku wykrycia zakażenia rozprzestrzeniającym się patogenem. Szczególne wskazania do kwarantanny domowej pojawiają się w sytuacjach epidemiologicznych, co ma miejsce w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem COVID-19 z Wuhan. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego kwarantannie domowej powinny być poddane osoby zdrowe, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

  1. Na czym polega kwarantanna domowa?
  2. Kto musi się poddać kwarantannie domowej?
  3. Jak przebiega i ile czasu trwa kwarantanna domowa?


Na czym polega kwarantanna domowa?


Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Postępowanie dotyczy osób zdrowych, które mogły mieć kontakt z osobą chorą. Ograniczenie kontaktu osoby, która może być zarażona koronawirusem z innymi ludźmi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Kwarantanna może przyjmować różne formy i w razie konieczności obejmować konkretne obszary (całe miasta, regiony) lub obiekty (np. statek Diamond Princess).

W przypadku kwarantanny domowej zaleca się pozostanie w domu osób, które mogły mieć kontakt z niebezpiecznym patogenem. Tego rodzaju izolacja ma charakter profilaktyczny i dotyczy osób, u których nie pojawiły się jeszcze żadne niepokojące objawy choroby. Kwarantanna ma na celu monitorowanie stanu zdrowia w czasie potrzebnym na wylęganie potencjalnego wirusa. Pojawienie się objawów wskazujących na obecnośc koronawirusa z Wuhan to sygnał, że konieczny jest kontakt ze specjalistą chorób zakaźnych i poddanie się badaniom na obecność wirusa.


Kto musi się poddać kwarantannie domowej?


W przypadku koronawirusa z Wuhan o pozostanie w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną (sanepid) proszone są osoby, które:
  • przebywały w ostatnich 14 dniach w krajach lub regionach o podwyższonym ryzyku, gdzie potwierdzono utrzymującą się transmisję koronawirusa COVID-19 (w tym Chiny, Hongkong, Iran, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Włochy – o aktualnej sytuacji informuje GIS);
  • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19;
  • są pracownikami opieki zdrowotnej w placówce zajmującej się pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19 lub odwiedzały taką placówkę w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (zgodnie z powyższymi przesłankami) należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
  • jeśli nie mamy objawów – skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, wówczas zostaniemy zakwalifikowani do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni;
  • jeśli mamy objawy (kaszel, gorączka i duszności) – w tej sytuacji skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, wówczas konieczne jest hospitalizowanie i oddziale lub placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych.

Kwarantannie domowej powinna się poddać osoba, która podejrzewa u siebie zakażenie wirusem. Decyzję o poddaniu kwarantannie może wydać także państwowy inspektor sanitarny, jeśli podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną osoba przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Jak przebiega i ile czasu trwa kwarantanna domowa?


Prawidłowe przeprowadzenie kwarantanny domowej wymaga przestrzegania środków ostrożności, które zminimalizują ryzyko zarażenia wirusem innych osób. W przypadku koronawirusa, wg zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czas trwania kwarantanny domowej wynosi 14 dni. Taki czas pozwala na ustalenie, czy dana osoba jest zakażona wirusem.


W tym czasie nie należy wychodzić z domu i unikać kontaktów z innymi osobami, również rodziną. Osoby objęte kwarantanną nie powinny przyjmować gości, a w przypadku koniecznego kontaktu z innymi ludźmi zaleca się zachowanie odległości około 1 metra. Jeżeli w jednym domu mieszka kilka osób dobrze byłoby, aby osoba poddana kwarantannie pozostała w odosobnieniu, najlepiej w innym pokoju oraz jeżeli jest taka możliwość, korzystała z innej łazienki. Podczas codziennych czynności należy zachować szczególną ostrożność, nie korzystać ze wspólnego ręcznika, jedzenia, nie przechowywać szczoteczki do zębów ze szczoteczkami domowników.

Na czym polega kwarantanna domowa


W przypadku zalecenia kwarantanny domowej potrzebne będą zapasy żywności, leków i środków higienicznych. Dobrze jest poprosić kogoś o zrobienie zakupów, ale wówczas należy zadbać, aby przekazane one zostały bez kontaktu bezpośredniego.

Do czyszczenia przedmiotów, których używa osoba poddana kwarantannie powinno się używać środków dezynfekujących. Bardzo ważne jest częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekowanie powierzchni, z którymi mamy styczność, a także wietrzenie mieszkania. Należy zachować należytą higienę w przypadku kaszlu (zasłaniać usta, a następnie myć ręce).

Po upływie 14 dni, jeśli nie pojawiły się żadne objawy choroby, osoba może wrócić do codziennych obowiązków.


Przeczytaj także:
Koronawirus z Wuhan (2019-nCoV) - objawy, jak można się zarazić, zapobieganie
FILM - To musisz wiedzieć o koronawirusie!
Jak chronić dziecko przed koronawirusem?
Koronawirus - jak uchronić babcię i dziadka
Koronawirus - zasiłek opiekuńczy i inne świadczenia pieniężne
Koronawirus - jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk?
Stan epidemii - co oznacza?

Kwarantanna domowa - co to znaczy? - dodano: 2020-03-08

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.